Qua giảm phân, ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook