Qua giảm phân ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra bao nhiêu trứng có kích thước lớn tham gia vào việc thụ tinh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook