Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook