Quả mọng là loại quả có đặc điểm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook