Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook