Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook