Quá trình giảm phân có thể tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST đó là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook