Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook