Quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook