Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook