Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook