Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook