Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook