Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook