Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook