Ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook