Rút gọn biểu thức \(M = A:B.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook