Rút gọn phân số \(\dfrac{{\left( { - 5} \right).11 + 75}}{{5.12}}\) về dạng phân số tối giản ta được phân số có tử số là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook