Rút gọn phân thức \(\dfrac{{{x^2} - xy - x + y}}{{{x^2} + xy - x - y}}\) ta được phân thức có mẫu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook