Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook