Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần : etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2) ; isopropylamin (3).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook