Sắp xếp các cảng biển sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Hải Phòng, Đà Nẵng, Vùng Tàu, Cam Ranh.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook