Sau khi kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) thực dân Pháp có thái độ và hành động như thế nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook