Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook