Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook