Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook