Số điểm cực trị của hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+x-3$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook