Số đo mỗi góc trong và ngoài của ngũ giác đều là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook