Số đo \(n^\circ \) của cung tròn có độ dài \(30,8\,cm\) trên đường tròn có bán kính \(22\,cm\) là ( lấy \(\pi \simeq 3,14\) và làm tròn đến độ)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook