Số đối của 8 là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook