Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook