Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt[3]{m-x}+\sqrt{2x-3}=2$ có ba nghiệm phân biệt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook