Số hạt nơtron trong hạt nhân \[{}_{13}^{27}A\ell \] nhiều hơn số hạt nơtron trong hạt nhân \[{}_{6}^{12}C\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook