Số hợp chất có cùng công thức phân tử C3H6O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng ít tan trong nước là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook