Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là: 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook