Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook