Số phức liên hợp của số phức \(z = \dfrac{1}{{1 + i}}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook