Số phức liên hợp của \(z = 3 + 2i\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook