Số phức nghịch đảo của \(z = 3 + 4i\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook