Số phức \(z = 4 - 3i\) có phần ảo bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook