So sánh \(A = 2016.2018.a\) và \(B = {2017^2}.a\) (với $a > 0$)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook