Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là số:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook