So với các nền dân chủ trước đó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu một bước phát triển mới về

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook