SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook