Sóng điện từ có tần số 15 MHz là sóng vô tuyến thuộc loại

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook