Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook