Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt dãy dung dịch muối nào sau đây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook