Sự giống nhau giữa cây C3 và cây C4 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook