Sự khác biệt lớn nhất về mặt kinh tế giữa quần cư nông thôn và quần cư thành thị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook