Sự khác biệt về kẻ thù, tiềm lực đất nước giữa thế kỉ XIX so với các thế kỉ XI đến XIII đã có tác động như thế nào đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook